Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Lokalhyra och corona – vad gäller nu?

Både fastighetsägare och hyresgäster står inför nya utmaningar när parter inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av den rådande pandemin. Vad gäller nu? Och vad skulle hända om myndigheter förbjuder viss typ av verksamhet?

Rickard Zamuhl
Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, specialiserad på fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet kli... Mer…

Har man som hyresgäst rätt till hyresnedsättning? Vem bär risken när oförutsedda händelser sker? Hur ska nya överenskommelser utformas? Situationen gör att alla ställs inför nya frågor. Säkerställ att du som fastighetsägare eller hyresgäst vet vad som gäller under rådande omständigheter och undvik stora förluster.

Ur innehållet:

  • Vem bär risken för epidemins verkningar?
  •  Rätt till hyresnedsättning enligt hyreslagen
  • Jämkning av hyran enligt avtalslagen
  • Stöd från staten för att betala hyran
  • Hur ska tilläggsavtal utformas?
  • Vad gäller vid företagsrekonstruktion och konkurs?

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Tisdag 12 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
Livestreaming
Delta online
Det går även att delta via live-länk