Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Medieavtal – aktuella utmaningar och risker

Allt större del av mediekonsumtionen sker genom digital teknik och förutsättningarna för att skapa, använda, distribuera och konsumera innehåll är i ständig förändring. Upphovsrätten är i centrum av denna utveckling och har det senaste decenniet vuxit i både betydelse och komplexitet. Vilka risker måste du känna till för att undvika en rättstvist?

Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Upps... Mer…
Per Svanteson
Senior Legal Counsel på Tele2/Com Hem och tidigare advokat. Mångårig erfarenhet av att förhandla mediaavtal och hantera tvister kring upphovsrättsliga frågor. 

Välkommen till ett seminarium där några av landet absolut främsta experter inom upphovsrätt, Sanna Wolk och Per Svantesson, analyserar och diskuterar vilka aktuella utmaningar som finns vid förhandlingar av mediavtal. Här får du en tydlig överblick kring hur dessa frågor rent praktiskt bör hanteras mellan parterna för att undvika kostsamma och utdragna tvister.

Ur innehållet:

Aktuella utmaningar vad gäller avtal med upphovsrättslig betydelse inom mediabranschen t.ex.

-       den snabba utvecklingen av nya förfoganden och denna utvecklings följder såsom kortare avtalstider;

-       samgåendet av mediabolag gör att avtalsparter får dubbla roller på marknaden. Motparten har inte sällan både rollen som leverantör av innehåll till operatörens egen tjänst och rollen som direkt konkurrent med egna konsumenttjänster;

-       den växande floran av app-baserade mediatjänster, som gör att bundling med hårdvara och förinstallering blir en viktig parameter;

-       klausuler för hävning vid ”olämpligt beteende” i avtal kring personkopplad sponsring (influenceravtal m.m.).


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Enlare lunch serveras från kl. 11.00. Seminariet startar 11.25.

Datum
Tisdag 21 april
Tid
11.00—13.00
Plats
Mornington Hotell, Nybrogatan 53
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr