Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Molntjänster inom offentlig sektor – legala utmaningar

Svensk patient- och persondata kan exponeras för amerikanska myndigheter om den lagras på amerikanska molntjänster. Att ignorera dessa risker kan bli mycket kostsamt för offentlig sektor i Sverige. Detta på grund av dess oförenlighet med GDPR. Säkerställ att du kan hantera det komplicerade läget i väntan på kommande utredningar.

Agne Lindberg
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi med 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, IT-avtal, immaterialrätt och outso... Mer…

Här får du kunskap om juridiken för molnlagringstjänster med inriktning mot offentlig verksamhet. Seminariet redogör för relevanta delar av GDPR som avser skyddet för person- och patientdata. Regeringen har under hösten 2019 tillsatt en utredning på området, därför får du även information om vad dess fokus är.  

Ur innehållet  

  • Legala ramverket för utkontraktering av IT-drift 
  • Kollisionen mellan Cloud Act och GDPR 
  • Valet av molntjänst 
  • Information om pågående utredning 

Vem bör gå på seminariet?  

Du som arbetar inom offentlig sektor, som compliance officer eller som jurist – för att vara bättre förberedd på kommande regleringar om utkontraktering av IT-drift.

Intyg på 1,5 timmar utdelas till deltagare vid efterfrågan.

Frukost serveras kl. 8.00. Seminariet startar kl. 8.25.  

Datum
Onsdag 29 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr