Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ny handbok för hantering av penningtvättsbrott

Snart publicerar Åklagarmyndigheten sin uppdaterade handbok för hantering av penningtvättsbrott. Vad är nytt? Vilka lärdomar kan du som rättsligt ombud ta med dig?

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater. Arbetar uteslutande med brottmål och är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning.

Välkommen till detta live-seminarium där Advokat Henrik Olsson Lilja redogör för Åklagarmyndighetens nypublicerade rättspromemoria på penningtvättsområdet.

Ur innehållet

  • Den uppdaterade promemorian
  • Lärdomar för ombud
  • Processen i penningtvättsärenden
Datum
Torsdag 21 januari
Tid
11.30—13.00
Plats
ONLINE
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.