Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Nya disciplinbeslut och krav vid investeringsrådgivning

Vilka krav behöver försäkringsförmedlare och värdepappersrörelser förhålla sig till vid rådgivning kring strukturerade finansiella produkter? Hur ska rådgivning motiveras och dokumenteras? Få en genomgång om hur du bör agera för att hantera frågor om investeringsrådgivning korrekt och undvik dyra misstag.

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Att inte beakta och hantera de krav som ställs vid investeringsrådgivning, kan vid tillsyn från Insuresec medföra risk för kritik och uteslutning – dessutom kan verksamheten drabbas av sanktion eller ytterst indraget tillstånd vid tillsyn från Finansinspektionen. 

Välkommen till ett online-seminarium med Fredrik Styrlander. Här får du praktisk vägledning kring vilka krav och risker som är förknippade med rådgivning om strukturerade finansiella produkter och andra komplexa produkter med hög risk.

Ur innehållet:

  • Översiktlig genomgång av regelverket om investeringsrådgivning 
  • Insuresecs och Finansinspektionens syn på investeringsrådgivning
  • Vilka risker rådgivare och värdepappersbolag bör beakta 
  • Att säkerställa minskning och hantering av risk kopplad till komplexa produkter vid investeringsrådgivning 


Vem bör delta på seminariet?

Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare, producenter, compliance officer, jurister, advokater och emittenter av finansiella produkter. 


Uppkoppling från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 08.30.

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

 

 

Datum
Torsdag 4 juni
Tid
08.30—10.00
Plats
Livesändning via länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.