Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Investeringsrådgivning – att möta de tuffa kraven

Vilka krav behöver försäkringsförmedlare och värdepappersrörelser förhålla sig till vid rådgivning kring strukturerade finansiella produkter? Och hur ska rådgivning motiveras och dokumenteras?

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Att inte beakta de krav som ställs vid investeringsrådgivning, kan vid tillsyn från Insuresec medföra risk för kritik och uteslutning – dessutom kan bolaget drabbas av sanktion eller ytterst indraget tillstånd Finansinspektionens tillsyn. 

Compliance-experten Fredrik Styrlander redogör vilka krav och risker som är förknippade med rådgivning om strukturerade finansiella produkter. Du får en checklista på hur frågor om investeringsrådgivning hanteras korrekt och hur dyra framtida misstag därmed kan undvikas.


Ur innehållet:

  • Översiktlig genomgång av regelverket om investeringsrådgivning 
  • Insuresecs och Finansinspektionens syn på investeringsrådgivning
  • Vilka risker rådgivare och värdepappersbolag bör beakta 
  • Att säkerställa minskning och hantering av risk kopplad till komplexa produkter vid investeringsrådgivning 

Vem bör delta på online-seminariet?

Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare, producenter, compliance officer, jurister, advokater och emittenter av finansiella produkter.


Online-seminarium – så här går det till

Det här är ett seminarium som kommer att sändas online. Du kommer dagen innan seminariet äger rum få en inbjudan med en personlig streaminglänk till seminariet. Du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor till experterna i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!


Uppkoppling från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 08.30.

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

 

 

Datum
Torsdag 4 juni
Tid
08.30—10.00
Plats
Livesändning via länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.