Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Oskäliga avtalsvillkor vid nyproduktion

Enligt ett förhandsavtal ska ett byggbolag leverera en bostadsrätt till en köpare vid en viss tidpunkt. Köparen ska i sin tur betala för bostadsrätten där förhandsavtalen ofta förenas med krav på förskott på insatsen. Men när kan ett förhandsavtal hävas?

Föreläsare meddelas senare

Det råder stor osäkerhet på området då avgöranden saknas från högre instans. På det här seminariet får du en genomgång av vad som är ett väsentligt avtalsbrott och hur ett förhandsavtal utformas på ett korrekt sätt samt hur byggbolag kan agera efter att avtal ingåtts. Undvik otydliga avtal och dyra tvister.

Ur innehållet:

  • Hävning av förhandsavtal
  • Vad behöver ett förhandsavtal innehålla?
  • Vilka förändringar kan byggbolaget göra efter att förhandsavtal ingåtts?
  • Senaste rättsfall
Datum
Fredag 28 augusti
Tid
11.00—13.00
Plats
Via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.