Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Patentprocesser och sanktionsmöjligheter

Patenträttegångar kan bli utdragna processer som kan få stor påverkan på innovationsdriva företags möjligheter att framgångsrikt verka på marknaden. Uppdatera din kunskap om hur du hävdar din rätt – och motstå påtryckningar från konkurrenter.

Christopher Tehrani
Head of Patent Litigation och Senior Counsel vid advokatbyrån Cirio.

Välkommen till ett seminarium där advokat Christopher Tehrani ger vägledning för hur du når framgång i patentmål – både avseende talan om patentintrång och vid process om ogiltigförklaring av patent.

Här får du en grundläggande genomgång vilka processuella aspekter du bör ha i åtanke, vilka sanktionsmöjligheter som finns och vilka tids- och kostnadsaspekter som är viktiga att beakta. Dessutom får du en ingående analys om hur du säkrar vitesförbud. Du kommer även få kunskap om hur så kallade omedelbart förestående patentintrång behandlas, vilket under senaste åren har varit en angelägen fråga inom innovationstunga företag.

Ur innehållet:

  • Grundläggande mekanismer vid komplicerade patenträttegångar 
  • Genomgång av olika sanktionsmöjligheter 
  • Analys av förutsättningar att säkra vitesförbud 
  • Förutsättningar att rättsligt angripa omedelbar förestående patentintrång  (imminent infringement) 

Vem bör delta på seminariet?

Du som arbetar inom innovationstunga företag, patent-och varumärkesbyråer eller vid advokatbyrå.


Intyg på 1,5 timmar ingår. Enklare lunch serveras från 11.00. Seminariet startar 11.25.

Datum
Tisdag 4 februari
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr