Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Penningtvätt och straffrätten

Arbetet mot penningtvätt har på senare år fått stor uppmärksamhet och lagen om straff har lett till en markant ökning av antalen penningtvättsmål. Vi har under de senaste åren fått nya lagar att förhålla oss till men trots flera avgöranden från Högsta Domstolen råder det stor osäkerhet om hur lagen ska tillämpas.

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater. Arbetar uteslutande med brottmål och är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning.

Välkommen till ett online-seminarium där advokat Henrik Olsson Lilja går igenom penningtvättsbrott och näringspenningtvätt mot bakgrund av lagtext, förarbeten och praxis från både över- och underinstanser. Säkerställ att du vet vilka gärningar som kan leda till fällande dom och undvik att klienter fälls för brott till följd av godtyckliga bedömningar eller kunskapsbrist.

Ur innehållet

  • Definitioner
  • Praxis från Högsta domstolen
  • Rättssäkerhetsfrågor

Uppkoppling från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 08.30.

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Torsdag 10 september
Tid
08.30—10.00
Plats
Via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.