Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Uppsägning av personliga skäl – så gör du

I lagen om anställningsskydd definieras inte uppsägning av personliga skäl. Arbetsgivare får istället söka vägledning genom praxis för vad som kan utgöra saklig grund. Vilka åtgärder måste arbetsgivare vidta för att kunna genomföra en uppsägning av personliga skäl?

Georg Frick
Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Arbetsgivarkonsulten Georg Frick går igenom hur uppsägning på grund av personliga skäl bör genomföras. En vanlig situation som kan uppstå är den när en anställd på grund av bristande kompetens eller motivation inte utför sina arbetsuppgifter. Det kan även handla om illojalt agerande av arbetstagaren där denna exempelvis startar en konkurrerande verksamhet. På seminariet får du dessutom kunskap om hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ser ut när en arbetstagare varit sjuk under en längre tid.

Ur innehållet

  • Hur uppsägning på grund av personliga skäl kan genomföras
  • Vilka typfall som ingår i begreppet
  • Åtgärder arbetsgivaren bör vidta direkt
  • Redogörelse av praxis

Vem bör gå på seminariet?

HR-chefer – för att kunna hantera besvärliga situationer där arbetstagare behöver sägas upp av personliga skäl.

Jurister – för att kunna ge bättre råd till klienter som befinner sig i komplicerade situationer där uppsägning på grund av personliga skäl uppdagas.


Intyg på 1,5 timmar utdelas till deltagare på plats. Frukost ingår.

Datum
Fredag 7 februari
Tid
08.00—10.00
Plats
Fullbokat på plats – delta online via live-länk!