Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Personligt betalningsansvar – ny reglering och praxis

Nu finns ett nytt lagförslag för hur det skatterättsliga företrädaransvaret ska hanteras. Få en uppdatering på hur du undviker oförutsett personligt ansvar för juridisk persons skatteskulder och säkerställ att du förstår vad de nya föreslagna reglerna innebär.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, tidigare domare i kammarrätt, skattedirektör i Riksskatteverket och en av två författare till kommentaren till Skatteförfarandela... Mer…

Under detta seminarium går Jur.dr Börje Leidhammar igenom lagstiftning och harmonisering av reglerna om personligt betalningsansvar för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att bevaka företags skattebetalning. Dessutom behandlas ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Ur innehållet:

  • Högsta förvaltningsdomstolens bedömning av personligt betalningsansvar
  • Vad bör du tänka på för att undvika personligt betalningsansvar?
  • Vad innebär de nya föreslagna reglerna?

Följer advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning

Datum
Onsdag 21 april
Tid
11.30—13.30
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.