Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Praxis från AD – fallen som lever kvar

Få en uppdatering kring viktiga frågor som möjligheten att förlänga en provanställning, rätten till lön under pågående tvist om ogiltigförklaring av uppsägning och bevisbördan gällande anställningsform. Säkerställ att du har koll på de domar under 2020 som har förändrat rättsläget.

Anneli Lönnborg
Advokat vid Advokatfirman Fylgia med gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Har även god erfa... Mer…

Under seminariet redogör Anneli Lönnborg för år 2020:s mest intressanta avgöranden från Arbetsdomstolen och går igenom vilka praktiska konsekvenser de har för arbetsgivare och arbetstagare. 

Ur innehållet

  • Praxis
  • Analys
  • Vad din verksamhet bör tänka på
Datum
Fredag 19 februari
Tid
08.30—10.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.