Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Att processa mot myndigheter om sanktions- och förbudsbeslut

Se till att du vet hur man försvarar sig mot tillsynsmyndigheter vid tillsynsärenden och efterföljande processer. På senare år har sanktionerna för överträdelser skärpts, exempelvis har Integritetsskyddsmyndighetens rätt att utfärda reprimander och sanktionsavgifter på upp till 4% av organisationens globala årsomsättning ­– under 2020 beslutade IMY om 140 miljoner i sanktionsavgifter.

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi, specialiserad inom bland annat företagshemligheter och immaterialrätt. Har mångårig erfarenhet som ombud i proc... Mer…

Välkommen till detta liveseminarium om processen vid tillsynsärenden. Myndigheter har möjligheter att utfärda långtgående sanktioner i form av exempelvis försäljningsförbud och olika former av ålägganden varför det är viktigt för privata företag att tillvarata sina rättigheter och kunna argumentera för att exempelvis få en muntlig förhandling. Under detta seminarium går advokat Henrik Bengtsson vid Advokatfirman Delphi igenom hur du bör agera i processer med tillsynsmyndigheter, lägga upp processtaktik i förvaltningsprocesser och argumentera för att begränsa förbud, förelägganden och sanktionsavgifter.

Ur innehållet:

  • De allmänna förvaltningsrättsliga principerna som myndigheter är skyldiga att följa – självständighet, utredningsansvar, motiveringsskyldighet, kommunikationsskyldighet och proportionalitetsprincipen
  • Omprövning av myndighetsbeslut
  • Hantering av vaga förbud och förelägganden från myndigheter
  • Taktiska överväganden vid överklagande av myndighetsbeslut. Processföringen inför förvaltningsdomstolarna och särskilt om muntlig förhandling
  • Proportionalitetsprincipen och det lindrigaste ingreppets princip

Följer advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning

Datum
Torsdag 15 april
Tid
08.30—10.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.