Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Processer mot myndigheter – utmaningar och möjligheter

Ny praxis har förbättrat förutsättningarna för enskilda personer och företag att processa mot det allmänna. För att kunna hävda sin egen, sitt bolags eller sin klients rätt på ett framgångsrikt sätt krävs dock kunskaper i processteknik och att du vet hur du ska tolka prejudikaten till din fördel.

Sebastian Scheiman
Advokat specialiserad på processrätt och fri- och rättighetsfrågor. Har varit ombud i HD, HFD, EU-domstolen och Europadomstolen. 

På detta seminarium ger advokat Sebastian Scheiman dig konkreta tips på hur du som jurist företräder enskilda individer och bolag mot mäktiga motparter som stat, kommun och landsting. Du får lära dig vilka rättigheter gentemot det allmänna som har utarbetats genom praxis och hur du bäst tillämpar dem i praktiken. Utbildningscertifikat på 1,5 timmar och frukost ingår.

Ur innehållet

  • Rättsutvecklingen som skett på fri- och rättighetsområdet genom praxis
  • Exempel på rättsliga respektive sakliga förändringar
  • Hur du på ett effektivt sätt tillvaratar din, ditt bolags eller din klients rätt i en process mot det allmänna

Vem bör gå på seminariet

Jurister - för att framgångsrikt kunna hävda sitt bolags eller sin klients rätt krävs kunskaper om vilka rättigheter som följer av praxis. Dessutom finns det utrymme att påverka rättsläget även om man inte gör det genom lagstiftning.

Styrelsemedlemmar och bolagsledningen - för att vi alla blir påverkade genom olika beslut från det allmänna.


Datum
Fredag 8 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk