Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ramavtal i offentlig upphandling

Få en genomgång av regelverket kring ramavtal i offentlig upphandling och uppdatera dig på senaste rättspraxis. Hur ser svensk rättspraxis ut efter EU-domstolens avgöranden i mål C-2016/17 Coopservice om skyldighet att ange volymuppgifter, vilken information måste anges i upphandlingsdokument och när är ett ramavtal förpliktande?

Linda  Dahlström
Specialist Counsel, Advokat
Christoffer Erlandsson
Christoffer arbetar med rådgivning i alla delar av upphandlingsprocessen och har stor erfarenhet av såväl upphandlingsprocesser vid domstol som anbudsgranskn... Mer…

Under detta seminarium ger Linda Dahlström praktiska tips kring hur man kan och bör agera i samband med ramavtal. Du får en genomgång av ramavtalens särdrag och särskilda villkor. Efter seminariet har du god kunskap om viktiga regler, fallgropar och möjligheter som finns när man deltar i en ramavtalsupphandling. 

Ur innehållet

  • Genomgång och analys av ny rättspraxis
  • Presentation av regelverket kring ramavtal
  • Praktiska råd
Datum
Torsdag 12 november
Tid
11.30—13.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.