Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Rättsordningens hantering av företag i kris

Är syftet med företagsrekonstruktion eliminerat? Eller kan konstruktiva element tillföras ärendet? Sveriges ledande insolvensadvokat, Rolf Åbjörnsson , ser till att du har rätt kunskap för att rädda företag i kris.

Rolf Åbjörnsson
Har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt. Rolf har varit ordförande i Konkursförvaltarkollegiernas, styrelseledam... Mer…

Hösten kommer sannolikt att inledas med en ekonomi som i mångt och mycket är slagen i spillror. Om staten inte lagstiftar om moratorium, tillhandahåller rättsordningen rekonstruktion genom lagen om företagsrekonstruktion.

Välkommen till ytterligare ett online-seminarium med Rolf Åbjörnsson, en av landets absolut främsta experter inom insolvensrätt. Seminariet kommer att beröra och belysa olika vägar för att främst bedriven verksamhet överlever, (där konkursen hitintills varit det mest gångbara instrumentet).

Här redogör vår expert för olika tekniska förhandlingslösningar för att styra konkursen åt rätt håll, sk. "pre-packaged insolvencys". Dessutom kommer olika möjligheter att skapa ett politiskt inflytande för att främja företagandets förutsättningar att behandlas.

Ur innehållet:

  • Ett tillintetgjort företagande och en sviktande välfärd
  • Så kan lagen om företagsrekonstruktion hanteras på olika sätt
  • Att väcka liv i organisationer som Svenskt Näringsliv, Svenska bankföreningen och Företagarna
  • Lagstiftning som främjar välståndsskapande företagsamhet
  • Lagändring. Skärpt tillämpning när det gäller kvalitén på rekonstruktören
  • Policyskapande verksamhet inom näringslivet


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Uppkoppling från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 08.30.

Datum
Torsdag 20 augusti
Tid
08.30—10.30
Plats
Delta online via livestreaming
Pris
2 490,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.