Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Reglering av dagvatten

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessutom överlappande ansvar när det gäller hantering av dagvatten och såväl kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare har skyldigheter.

Johanna Lindqvist
Har sedan 2009 arbetat som jurist inom miljörättsområdet, inledningsvis som föredragande på Miljööverdomstolen (2009-2011). Därefter har hon arbetat som bitr... Mer…

Välkommen till detta livesända morgonseminarium med Johanna Lindqvist vid Agnes Advokatbyrå. Det här tillfället syftar till att kommuner, fastighetsägare och andra verksamhetsutövare ska kunna bedöma vilket ansvar som ligger på dem samt veta hur ansvarsfrågor ska hanteras genom allmänna bestämmelser för användning av va-tjänster. 

Ur innehållet:

  • Vad är dagvatten - övergripande om tillämpliga bestämmelser och hur dessa förhåller sig till varandra 
  • Miljökvalitetsnormer/ramdirektivet för vatten 
  • ABVA - vad får kommunen föreskriva om? 
  • Ansvar för dagvattenhantering vid detaljplanering
  • Närmare om exploateringsavtal
  • Praxis från domstolarna och VA-nämnden rörande dagvatten inkl gränsdragningsfrågor
Datum
Fredag 25 september
Tid
08.30—10.00
Plats
ONLINE
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.