Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Rehabilitering vid psykisk ohälsa

Allt fler sjukskrivningar beror på brister i det mentala välmåendet och psykiska problem utgör nu huvuddelen av långtidssjukskrivningarna efter problem i rörelseorganen. Och den psykiska ohälsan i Sverige fortsätter att öka. Hur kan rehabiliteringen se ut vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa?

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist med omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Har också s... Mer…

Under detta seminarium går Jonas Wiberg igenom hur en rehabiliteringsplan kan se ut och hur ni kan arbeta förebyggande med den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön för att undvika framtida sjukskrivningar.

Ur innehåll:

  • Orsakerna bakom den ökande psykiska ohälsan
  • Förebyggande arbete
  • Hantering av sjukskrivning pga psykisk ohälsa
  • Rehabiliteringsplan
  • Framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering
  • Så undviks framtida sjukskrivningar.
Datum
Onsdag 26 augusti
Tid
11.00—13.00
Plats
Via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.