Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Risker med att anlita konsulter

Att hyra in personal kan vara riskfyllt, särskilt om uppdraget pågår över längre tid. Praktiska omständigheter leda till att konsulter bör betraktas som arbetstagare. En uppsagd konsult kan därför gå till domstol, kräva allmänt skadestånd och bli återanställd. Som uppdragsgivare är det därför viktigt att ha koll på detaljerna och se till att konsultavtalet utformats korrekt.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist med omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Har också s... Mer…

Under detta frukostseminarium går en av landets främsta experter inom arbetsrätt, Jonas Wiberg, igenom svåra gränsdragningar mellan begreppen uppdragstagare och arbetstagare. Du får en redogörelse kring definitionerna så som de har uppställts av Arbetsdomstolen, samt konkreta tips på vad uppdragsgivare måste tänka på vid upprättandet av konsultavtal. 

Ur innehållet: 

  • Arbetstagare vs. uppdragstagare
  • Regelrätt upprättande av konsultavtal
  • Relevant praxis från Arbetsdomstolen
  • Vanliga risker med konsultavtal


Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är jurist, företagsledare, HR- eller rekryteringsansvarig.

Intyg på 1,5 timmar ingår. Frukost serveras från 08.00. Seminariet startar 08.25.


Datum
Onsdag 20 november
Tid
08.00—10.00
Plats
T-house Stureplan, Engelbrektsplan 1
Delta online
Det går även att delta via live-länk