Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Skadeståndsskyldighet enligt vattentjänstlagen

11.30 — 13.30 · Online
SEMINARIER

Advokat – utbildningsintyg

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör seminariet.
Name Size
Ställ dina frågor till föreläsaren nedan (fungerar även inför webbinariet). Vid tekniska problem mejla [email protected]

Skadeståndsskyldighet enligt vattentjänstlagen

Advokat – utbildningsintyg

Antalet frågor kopplade till va-huvudmannens skadeståndsskyldighet enligt vattentjänstlagen kan förväntas öka i takt med klimatförändringar och ökade översvämningar. Få kunskap om skadeståndsbestämmelserna i vattentjänstlagen och under vilka förutsättningar detta ansvar aktualiseras samt hur praxis och rekommendationer ser ut i fråga om utformningen av den allmänna va-anläggningens dimensionering och vad som kan föranleda jämkning av va-huvudmannens ansvar.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl mer

Under detta seminarium går miljörättsexperten Johanna Lindqvist, counsel vid Advokatfirman Lindahl, igenom vattentjänstlagens bestämmelser om skadestånd och beskriver regelverket för prövning av tvister om skadestånd enligt vattentjänstlagen samt frågor om bevisbörda. Säkerställ att du vet vad det innebär att va-huvudmannen/fastighetsägaren ska ha överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen.

Ur innehållet:

  • Vattentjänstlagens bestämmelser om skadeståndsansvar  
  • Genomgång av vad som avses med försummelse eller avvikelse 
  • Särskilt om översvämningsskador   
  • Jämkning av skadestånd 
  • Praxis 

Vill du delta på detta seminarium?

När du köper detta seminarium får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

2990kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga nyhetsseminarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska nyhetsseminarier.
  • Delta på över 70 live-seminarier per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 100 seminarier on-demand
Datum
Måndag 24 maj
Tid
11.30—13.30
Pris
2 990,00 kr