Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Strandskydd och detaljplan – viktiga avväganden

Strandskyddet kan i många fall vara en påtaglig inskränkning i markägares rätt att fritt disponera över sin fastighet. Den som inte är ajour riskerar att investera både tid och pengar i projekt som sedermera inte blir verklighet. Lär dig hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av reglerna i miljöbalkens 7 kapitel om strandskydd och hur du bäst för din talan om det blir aktuellt med en överprövning av frågan om strandskyddsdispens..

Johanna Lindqvist
Har sedan 2009 arbetat som jurist inom miljörättsområdet, inledningsvis som föredragande på Miljööverdomstolen (2009-2011). Därefter har hon arbetat som bitr... Mer…

Under det här seminariet får du en överblick av hur reglerna om strandskydd samspelar med plan- och bygglagen. Dessutom behandlas ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen på området. Efter genomfört seminarium har du god förståelse för vilka rättsliga avväganden man som fastighetsägare, kommun eller annan part i processen behöver känna till inför planering av projekt inom strandskyddade områden. 

Ur innehållet:

  • Ny praxis från MÖD & HFD 
  • Strandskyddsdispens 
  • Upphävande av strandskydd  
  • Begränsningen av plan- och bygglagen 
  • Skadeståndsfrågor 

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Seminariet startar kl. 11.20

Datum
Tisdag 19 maj
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk