Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Två år med samtyckeslagstiftningen – detta har hänt

Den 1 juli 2018 trädde den nuvarande sexualbrottslagstiftningen i kraft. Sedan dess har antalet fällande domar ökat enligt brottsförebyggande rådet. Detta seminarium syftar till att summera vad som har hänt sedan dess och ge dig som ombud en fördjupad förståelse för var gränserna går enligt praxis.

Föreläsare meddelas senare

Efter många års intensiv debatt infördes en sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet för två år sedan. Välkommen till detta online-seminarium där vi går igenom senaste praxis och kritiska lärdomar för ombud.

Ur innehållet:

  • Oaktsam våldtäkt
  • Oaktsamt sexuellt övergrepp
  • Praxis
  • Lärdomar

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Torsdag 17 september
Tid
08.30—10.00
Plats
ONLINE
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.