Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ny EU-praxis om upphovsrätt – så förändras spelreglerna

Upphovsmän och journalister har svårt att säkerställa att de erhåller rätt ersättning för spridning av deras verk. Stora onlineplattformar såsom Google, YouTube och Facebook har fram tills nu ersatt upphovsmän på frivilliga grunder och endast i mycket begränsad omfattning. Nu ändras förutsättningarna – se till att du är uppdaterad om det nya EU-direktivets inverkan på svensk upphovsrätt.

Sanna Wolk
Head of IP vid Cirio advokatbyrå jämte professor vid Uppsala universitet. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), ... Mer…

Det nya upphovsrättsdirektivet från i våras för med sig flera viktiga förändringar – framförallt kopplat till digital nyhets- och innehållsförmedling. Under detta seminarium går professor Sanna Wolk igenom det nya direktivets viktigaste punkter och redogör för betydelsefulla domstolsavgöranden på upphovsrättsområdet.

Om du driver en webbplattform är det viktigt att veta vilket ansvar du har för innehåll uppladdat av dess användare. Är du istället innehållsproducent får du kunskap om dina utökade rättigheter.

Ur innehållet

  • Redogörelse av senaste domarna från EU-domstolen 
  • DSM-direktivets syfte och införande 
  • Så säkrar du upphovsrättsliga intressen på bästa sätt


Vem bör gå på seminariet?

Upphovsmän och journalister – för att kunna nyttja de utökade förhandlingsrättigheterna vad gäller ersättning och länkning av verk.

Jurister – för att bättre kunna representera dina eller klienternas upphovsrättsliga intressen vid digital distribution.

Chefer & marknadsförare – för att brott mot upphovsrättsliga regelverk leda till dyra skadestånd och svårigheter att fortsätta publicera innehåll på de stora plattformarna.  

Compliance Officers – för att säkerställa god regelefterlevnad i förhållande till det nya direktivet och dess praktiska tillämpning.


Intyg på 1,5 timmar utdelas till deltagare på plats. Enklare lunch ingår.

Datum
Torsdag 21 november
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr