Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Uppsägning av lokalhyresavtal – en guide

Hyreslagens regler om uppsägning är komplicerade och det är lätt att begå misstag. Ett otydligt hyreskontrakt kan medföra både rättsliga och ekonomiska konsekvenser för hyresvärden. Vilka formkrav måste uppfyllas för att en uppsägning i förtid ska vara giltig?

Marita Gröndahl
Marita Gröndahl är advokat på Advokatfirman Delphi, specialiserad på fastighetsrätt, däribland lokalhyresjuridik samt tvistelösning i och utom domstol och ha... Mer…

Välkommen till ett seminarium där advokat Marita Gröndahl går igenom hur hyresvärdar som ska säga upp ett lokalhyresavtal bör gå tillväga för att undvika ersättningsskyldighet. Efter genomfört seminarium har du bättre kunskap om hur tidig uppsägning av lokalhyresavtal bör ske, vilka undantag som finns i jordabalken och hur fastighetsägaren därmed kan undvika ersättningskrav.  

Ur innehållet:

  • Uppsägning för upphörande och uppsägning för förtida upphörande
  • Uppsägning för villkorsändring – vanliga fallgropar
  • Hur ska hyresgästen agera för att kunna påräkna rätt till ersättning enligt hyreslagstiftningen.
  • Hur ska hyresvärden agera för att slippa betala ersättning till hyresgästen.

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan. Enklare lunch ingår.

Datum
Onsdag 4 mars
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk