Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Uppsägning för villkorsändring, ändring av hyran eller skadestånd

Hur ska en uppsägning utformas för att vara giltig? Hyreslagen har ett komplicerat system för hur hyran ska ändras och justeras till marknadshyran vid omförhandling. Hanteras uppsägningen felaktigt kan ändrad hyra istället leda till skadeståndsskyldighet. Få en genomgång av hela förfarandet, från tanken på ändrad hyra fram till slutligt resultat och undvik dyra misstag.

Rickard Zamuhl
Advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma, specialiserad på fastighetsrätt med särskild inriktning på kommersiell hyresrätt. Han företräder regelbundet kli... Mer…

Ränteläget leder till att skadestånden kan bli mycket stora för lönsamma företag. Under detta seminarium går Rickard Zamuhl igenom hur delgivning av uppsägning går till, hur den rätta hyran hittas och hur du förbereder dig på rätt sätt inför sammanträde i hyresnämnden.

Ur innehållet:

  • Hur uppsägningen ska utformas.
  • Få kunskap om hur förberedelser inför hyresnämnden går till
  • Vara medveten om riskerna för skadestånd

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Uppkoppling från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 10.00

Datum
Tisdag 25 augusti
Tid
08.00—10.00
Plats
Via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.