Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Utredningar inom arbetslivet

Utredningar inom arbetslivet behöver vid behov genomföras. Men det råder ofta en oklarhet i när en arbetsgivare ska göra en utredning och vad en sådan utredning syftar till.

Georg Frick
Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Arbetsgivaren är arbetsgivare och inte en polismyndighet. Med andra ord är det inte frågan om att en arbetsgivare ska genomföra någon omfattande utredning som för tankarna till en brottsutredning eller liknande.

Georg Frick redogör för tre vanliga utredningstyper som arbetsgivare kan behöva utföra.

  • Kränkande särbehandling
  • Diskriminering
  • Misskötsel i anställningen


Datum
Fredag 28 augusti
Tid
08.00—10.00
Plats
Centralt i Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.