Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Vindkraft – juridiska utmaningar för projektet

Att inte känna till alla moment som ingår i ett vindprojekt innebär omfattande risker. Oreglerade delar av projektet kan i värsta fall leda till att det uppstår långdragna tvister med höga kostnader som följd. Det finns även en risk i att inte erhålla de tillstånd som krävs för att över huvud taget genomföra projektet. Se till att du är ajour med juridiken och undvik dyra misstag.

Martin Sandgren
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå. Leder avdelningen Energi & Infrastruktur och specialiserar sig med att bistå svenska och internationel... Mer…

Experten Martin Sandgren från Setterwalls Advokatbyrå, redogör för hur ett vindkraftprojekt ska genomföras. Här får du en tydlig överblick av alla de moment som ingår i denna omfattande infrastrukturella utmaning.

Att etablera vindkraftverk är en omfattande och komplex juridisk utmaning. Förutom frågor om nyttjanderätt, tillstånd från lokala myndigheter och noggranna miljömässiga konsekvensbedömningar – måste säkerhetsgarantier, entreprenörskontrakt och finansieringslösningar vara på plats för att kunna förverkliga projektet.  

Ur innehållet:  

  • Så ser det legala ramverket ut  
  • Infrastrukturella utmaningar 
  • Kritiska delar i kontraktsskrivandet 
  • Vilken bolagsform som lämpar sig för projektet 


Intyg på 1,5 timmar ingår vid efterfrågan.

Enklare lunch serveras från kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.25.

Datum
Onsdag 11 mars
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk