Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Visselblåsarfunktioner – internt och externt

I juni 2020 presenterades den statliga utredningen för införlivandet av det s.k. Visselblåsardirektivet i svensk rätt. Vad innebär den för er verksamhet? Hur etablerar ni en visselblåsarfunktion på bästa sätt?

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Välkommen till detta livesända seminarium om kommande krav på visselblåsarfunktion och skydd för visselblåsare.

Ur innehållet

  • Om lagstiftning och krav på visselblåsarfunktion
  • Hur man sätter upp visselblåsar funktion (internt och externt)
  • Oberoende
  • Utredning
  • Skydd för visselblåsare


Datum
Tisdag 2 februari
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.