Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Visselblåsarfunktioner – internt och externt

Ett visselblåsarsystem kan sättas upp på flera olika sätt men behöver möta vissa krav avseende oberoende och anonymitet för anmälare. I och med de nya kommande reglerna kommer betydligt fler företag omfattas av kravet att införa ett visselblåsarsystem.

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance vid Mangold Fondkommission AB

Undvik att stå i strid med gällande och kommande krav eller att missa viktiga larm om missförhållanden, korruption och regelöverträdelser. Fredrik Styrlander ger vägledning och tips om vad man bör tänka på för att sätta upp en visselblåsarfunktion, hur man agerar vid en utredning av ett larm samt hur man bör säkerställa oberoende. 

Ur innehållet:

  • Om lagstiftning och krav på visselblåsarfunktion
  • Hur man sätter upp visselblåsar funktion (internt och externt)
  • Oberoende
  • Utredning
  • Skydd för visselblåsare


Datum
Tisdag 2 februari
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.