Chefs behörighet att träffa avtal

Ny viktig AD-dom om chefers behörighet

Tommy Iseskog tar upp en chefs behörighet att träffa avtal med arbetstagare.. Han tar även upp nya regeringsförslag om bl.a. pensionsålder och sjukpenning, samt nya AD-domar.

Advokat – utbildningsintyg