Solidariskt betalningsansvarig för bolagets skatteskuld