Om seminarier

Personuppgiftsbehandling

Särskild information om personuppgiftsbehandling vid deltagande i seminarier

Blendow Group behandlar personuppgifter som namn, titel, arbetsplats och kontaktdetaljer i syfte att tillhandahålla och administrera våra tjänster. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter då vi har ett berättigat intresse av detta, exempelvis för att kunna besvara förfrågningar om varor eller för att marknadsföra våra tjänster och tillhandahålla relevant information och erbjudanden.

Personuppgifter som seminariedeltagare eller föreläsare väljer att lämna under seminariet kan också komma att behandlas.

För mer generell information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter, se Blendow Groups integritetsskyddspolicy. Om du vill invända mot personuppgiftsbehandlingen kan du mejla [email protected]. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Blendow Group, org.nr. 556744-7858.