Om seminarier

Särskild information om personuppgiftsbehandling vid deltagande i seminarier

Varje seminarietillfälle kan komma att livestreamas samt spelas in med ljud och rörlig bild. Det är föreläsaren som står i fokus för bildupptagningen och möjligheten att identifiera enskilda åhörare är mycket begränsad då åhörarna i förekommande fall typiskt sett endast avbildas bakifrån. Eventuella åhörarfrågor som ställs kan komma att tas upp med ljud. Andra personuppgifter som åhörare eller föreläsare väljer att lämna under seminariet kan också komma att behandlas. Deltagare som är måna om att inte avbildas uppmanas att före seminariets början efterfråga en sittplats utanför bild.


Syftet med upptagningen av ljud och bild är att kunna erbjuda livestreaming och inspelning av seminariet till personer som inte har möjlighet att delta på plats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Inspelningen kommer att sparas så länge innehållet bedöms relevant och av intresse för målgruppen.


Blendow Group behandlar personuppgifter som namn, titel, arbetsplats, kontaktdetaljer och matpreferenser av praktiska skäl för att kunna genomföra bokat seminarium. Blendow Group förbehåller sig även rätten att använda motsvarande uppgifter för att kunna informera seminariedeltagare om liknande seminarier och tjänster i Blendow Groups regi.


För mer generell information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter, se Blendow Groups integritetsskyddspolicy. Om du vill invända mot personuppgiftsbehandlingen kan du mejla [email protected]. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Blendow Group, org.nr. 556744-7858.

Genom deltagande på seminariet samtycker du till att alla immateriella rättigheter med anknytning till upptagningen tillfaller Blendow Group.