Affärsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå
Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt
Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt

Nyheter (18102)

Play (73)

De försvunna korna

Ny dom från Högsta domstolen "De försvunna korna". I den tar Högsta domstolen upp förutsättningar för att häva ett avtal och grunderna fö...

Advokat – utbildningsintyg

Obehörig vinst

Christer Danielsson tar upp frågan om obehörig vinst med anledning av ett rättsfall från Högsta domstolen i år. Finns det nu en ny rättsr...

Advokat – utbildningsintyg

Vigilansprincipen

Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område. Avsnittet f...

Avtal och passivitet

I det här avsnittet går Christina Ramberg igenom ett nytt avgörande från HD, som klargör hur avtal kan förändras genom passivitet. Det fi...

Expertkommentarer (244)

Seminarier (20)