Immaterialrätt

Rättsområden

Urval av experter

Magnus Tonell
Advokat och delägare, Next Advokater
Martina Gram
Biträdande jurist, Next Advokater
Pia Järvengren Gerner
Biträdande jurist, Next Advokater
Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt

Nyheter (6793)

Expertkommentarer (94)

Talerätt i immaterialrättsmål

Vem som innehar en immateriell rättighet blir avgörande för vem som har talerätt. Frågan kan dock bli svår att avgöra i upphovsrättssammanhang i och med att upphovsrätt uppstår automatiskt och formlöst. Magnus Tonell diskuterar utifrån ett HD-fall.

Seminarier (6)