Födelsedagsfirare nekas ledsagarservice – HFD prövar inte fallet

En man som i Kammarrätten i Göteborg nekats ledsagarservice för en semesterresa till Österrike nekas nu även prövning i högsta instans, efter ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Det var inledningsvis Socialnämnden i Melleruds kommun som avslog den idag 36-årige mannens ansökan med hänvisning till att utlandsresor inte omfattas av ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att han skulle beviljas den begärda insatsen. Han uppgav där att det var hans högsta önskan att få göra resan i samband med sin födelsedag, och att han inte klarade av att resa ensam på grund av sitt funktionshinder. En enklare resa får, menar mannen, anses vara delaktighet i samhället. Förvaltningsrätten, som hänvisade till RÅ 2003 ref. 79 – där en man fick rätt till ledsagarservice för en resa till Danmark och HFD 2011 ref. 60 – där en man nekades ledsagarservice under en tvåveckorsresa till Egypten, fann dels att ledsagning kan beviljas för en kortare resa till ett näraliggande land, dels att Österrike var ett sådant land. Nämnden hade därför, menade förvaltningsr…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!