Får bo kvar trots påståenden om olovlig uthyrning – BRF nekas prövning i HD

En bostadsrättsförening i Märsta väckte vid Attunda tingsrätt talan mot en bostadsrättsinnehavare och gjorde gällande att denne olovligen hade upplåtit sin bostadsrätt till annan för självständigt brukande under år 2016. Föreningen yrkade att innehavaren, en man, skulle förpliktas att genast avflytta från lägenheten och att bostadsrätten skulle förklaras förverkad. Mannen bestred att någon annan än han själv hade bott i lägenheten under våren 2016 men vitsordade att en kompis till honom hade bott där tillsammans med sin familj under hösten, dock som inneboende. Som stöd för sin talan åberopade föreningen uppgifter från två andra medlemmar i föreningen, en man och en kvinna, som hävdade att mannen inte hade synts till under det aktuella året. Kvinnan, som har lägenhet på samma våningsplan som mannen, gjorde också gällande att ett antal andra personer hade bott där och att en av dem hade sagt till henne att mannen hade lagt ut en annons om uthyrning på en ”pakistansk hemsida”. Tingsrätten bedömde dock att enbart dessa iakttagelser inte v…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!