Socialhandläggare tog ställning för ena föräldern i pågående umgängestvist – kritiseras av JO

Under en pågående tvist om vårdnad, boende och umgänge mellan en man och en kvinna upprättade en så kallad relationsvåldshandläggare vid socialförvaltningen i Järfälla kommun två skrivelser, varav den ena skickades till kvinnans ombud och den andra till direkt till tingsrätten. Handläggaren skickade även ett mejl till kvinnans ombud med uppmaning om att använda vissa omständigheter som argument i umgängesfrågan. Kvinnan hade flyttat till ett skyddat boende tillsammans med barnen efter att ha utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld från sin make, tillika barnens far. Mannen anmälde socialförvaltningen i Järfälla kommun till Justitieombudsmannen, JO, och menade att han inte hade fått bemöta de anklagelser som framfördes mot honom i skrivelserna. Handläggaren agerade inte objektivt och hade skickat skrivelsen till domstolen utan att rätten hade begärt det, hävdade mannen. JO påpekar att det måste ha stått klart för handläggaren att syftet med skrivelserna var att påverka domstolen i umgängesfrågan. Handläggaren bo…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!