Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MIG 2016:17

Instans
Migrationsöverdomstolen
Lagrum
EU-domstolens avgörande den 10 december 2013 i mål C 394/12, Abdullahi;EU-domstolens avgörande den 7 juni 2016 i mål C-63/15, Ghezelbash;EU-domstolens avgörande den 7 juni 2016 i mål C-155/15, Karim