Senaste nytt från Blendow Lexnova

Aktuellt

De rättsliga följderna av Covid-19 - nu kommer svaren i Blendow Lexnova

Vem trodde att ett virus skulle sätta den svenska offentlighetsprincipen ur spel? Blendow Lexnova är först ut i Sverige att rapportera om denna dom där kammarrätten stoppar en man som vistats i ett riskområde i Italien från att ta del av handlingar som myndigheterna normalt sett är skyldiga att lämna ut.

Blendow Lexnovas experter svarar på frågorna om Covid-19

Vems är ansvaret för att avtal bryts eller leveranser uteblir när ett virus lamslår hela vår värld? Något facit finns dessvärre inte eftersom situationen är unik. Lagstiftarna har inte kunnat förutse vår nuvarande situation och domstolarna har inte tidigare behövt hantera frågorna. Än mindre har någon tänkt på att reglera detta i avtal bortsett från allmänna klausuler.

Spara tid med HR-praxis

Blendow Lexnova har skapat ett unikt verktyg för alla som vill hålla koll på arbetsrätten. I HR-praxis sorteras arbetsrättsliga avgöranden in under rubriker som Uppsägning, Anställningsskydd och Konkurrensklausuler. Enkelt, smidigt och tidsbesparande.

Senaste nyheterna

Senaste Play-videor

Rätten till arv

Vi går igenom rätten till arv och förverkande av arv och testamente. Fredric Renström ger praktiska tips och vad man bör tänka på vid dessa frågeställningar.

Advokat – utbildningsintyg

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar del 2

Regelverket har stor praktisk betydelse vid t.ex. exploatering eftersom det klargör vem eller vilka som har det offentligrättsliga ansvaret för undersökning och sanering av förorenade områden. I de...

Advokat – utbildningsintyg

En samlad genomgång av felansvaret

Vi får en gedigen genomgång av frågor avseende felansvaret. Emellanåt saknas det bestämmelser i standardavtalen och det finns bestämmelser som kan tolkas på olika sätt. Robin Lundgren går igenom rä...

Advokat – utbildningsintyg

Senaste expertkommentarerna

Corona och arbetsrätten

Vad händer om skolor stängs, när kan distansarbete eller korttidspermittering bli aktuellt? Jonas Wiberg redogör för flera arbetsrättsliga förändringar med anledning av corona.

Kommande seminarier