Lexnova praxis

Unika digitala handböcker för att hjälpa dig med specifika juridiska problem

Lexnova Praxis är digitala handböcker som tillhandahåller kortfattade sammanfattningar av centrala rättsfall och lagbeslut inom ett urval av rättsområden. Informationen är samlad i en överskådlig struktur för att underlätta hämtning av information. Till varje avgörande får du tillgång till samtliga underliggande dokument. Få praktisk vägledning för att lösa specifika juridiska frågor och undvik att upprepa andras misstag.

16-åring frias trots provokativ spottning

En 16-åring frias från misshandel på en annan pojke utanför en bensinstation. Tumult mellan pojkarna uppstod efter att pojken uppfattat 1...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt

Ringa narkotikabrott stannar i hovrätten

En man som påkommits med narkotika i sin lägenhet dömdes för ringa narkotikabrott i två instanser och Högsta domstolen avstår från att pr...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

handböcker

Upptäck handböckerna som vi har kurerat åt dig

Här hittar du handböcker för specifika juridiska frågor.

Lexnova Handelspraxis

Handbok i handelsrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova HR-praxis

Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Hyrespraxis

Handbok i hyresrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

beställ nu

Vad innehåller respektive handbok?

Bibliotek

I praxisbiblioteken hittar du de mest intressanta avgörandena, besluten, protokollen samt förberedande arbetena. Nyheterna är sorterade efter område för att du enkelt ska hitta det du söker och veta vad som gäller för de juridiska frågor du behöver svar på. Biblioteket innehåller främst nyheter från det senaste året.

Arkiv

Äldre nyheter förs löpande över till arkivet.

Ordlista

I ordlistan hittar du förklaringar till ett antal ord och begrepp som är centrala för rättsområdet som handboken behandlar.

Länksamling

Här hittar du de viktigaste lagarna inom det rättsområde du är intresserad av i form av länkar. Genom att klicka på länken kommer du till Riksdagens hemsida där du kan läsa om lagen i sin helhet.