Lexnova praxis

Unika digitala handböcker för att hjälpa dig med specifika juridiska problem.

Lexnova Praxis är lättanvända digitala handböcker där du hittar alla centrala rättsfall och ett antal lagbeslut som samlas på ett ställe för att underlätta hämtning av information. Få hjälp och vägledning för att lösa specifika juridiska frågor.

Renar stoppar bergtäkt

Mark- och miljööverdomstolen anser att en planerad bergtäkt påtagligt kommer att försvåra bedrivandet av rennäringen. Bergtäkten avses pl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

handböcker

Upptäck handböckerna som vi har kurerat åt dig

Här hittar du handböcker för specifika juridiska frågor.

Lexnova Samhällsbyggnadspraxis

Handbok i samhällsbyggnadspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Köp- och avtalspraxis

Handbok i köp- och avtalspraxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Entreprenadpraxis

Handbok i entreprenadrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova HR-praxis

Arbetsrättslig handbok inkl. förlikningar

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Hyrespraxis

Handbok i hyresrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Lexnova Mäklarpraxis

Handbok i mäklarrättslig praxis

Läs mer

825kr

Per användare/månad (faktureras årligen)

Vad innehåller respektive handbok?

Bibliotek

I praxisbiblioteken hittar du de mest intressanta avgörandena, besluten, protokollen samt förberedande arbeten. Nyheterna är sorterade efter område för att du enkelt ska hitta det du söker och få svar på vad som gäller för de juridiska frågor du söker svar på. Biblioteket innehåller främst nyheter från det senaste året.

Arkiv

Äldre nyheter förs löpande över till arkivet.

Ordlista

I ordlistan hittar du förklaringar till ett antal ord och begrepp som är centrala för rättsområdet som handboken behandlar.

Länksamling

Här hittar du de viktigaste lagarna inom det rättsområdet du är intresserad av i form av länkar. Genom att klicka på länken kommer du till Riksdagens hemsida där du kan läsa om lagen i sin helhet.