Affärsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt
Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt
Kenneth Nilsson
Jurist, konkursförvaltare och rekonstruktör vid Ackordscentralen

Nyheter (18716)

Play (77)

Jämkning av avtalsvillkor

Coronapandemin har medfört att en mängd gäldenärer har ansett att deras åtaganden ska jämkas på grund av ”senare inträffade förhållanden”...

De försvunna korna

Ny dom från Högsta domstolen "De försvunna korna". I den tar Högsta domstolen upp förutsättningar för att häva ett avtal och grunderna fö...

Advokat – utbildningsintyg

Obehörig vinst

Christer Danielsson tar upp frågan om obehörig vinst med anledning av ett rättsfall från Högsta domstolen i år. Finns det nu en ny rättsr...

Advokat – utbildningsintyg

Vigilansprincipen

Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område. Avsnittet f...

Avtal och passivitet

I det här avsnittet går Christina Ramberg igenom ett nytt avgörande från HD, som klargör hur avtal kan förändras genom passivitet. Det fi...

Expertkommentarer (252)

Seminarier (24)