Affärsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt
Enar Folkesson
Jurist, ekonom och Senior Advisor på Ackordscentralen

Nyheter (17681)

Pengarna tillbaka för inställd EM-match

En person som köpt fyra biljetter till matchen Sverige-Spanien vid fotbolls-EM som ställs in på grund av pandemin har rätt att få tillbaka pengarna. Säljarens avtalsvillkor som inte ger rätt till återbetalning är oskäligt. Det slår Allmänna reklamationsnämnden fast i ett vägledande avgörande.

Instans
Allmänna reklamationsnämnden
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik

Pengarna tillbaka för inställd EM-match

En person som köpt fyra biljetter till matchen Sverige-Spanien vid fotbolls-EM som ställs in på grund av pandemin har rätt att få tillbaka pengarna. Säljarens avtalsvillkor som inte ger rätt till återbetalning är oskäligt. Det slår Allmänna reklamationsnämnden fast i ett vägledande avgörande.

Instans
Allmänna reklamationsnämnden
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik

Känsliga uppgifter om präster undantagna från GDPR

Datainspektionen hade ingen rätt att hindra Stockholms stifts och Uppsala stifts från att behandla personuppgifter inom ramen för obehörighetsärenden gällande präster och diakoner. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att behandlingen faller inom ramen för det så kallade medlemsundantaget i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Måste lämna ut lönespecifikationer och räkenskaper i tvist med anställd delägare

Ett företag som anklagar en anställd och delägare för att ha trissat upp siffrorna inför överlåtelsen av aktiemajoriteten måste lämna ut lönespecifikationer, projektrelaterad information, räkenskapsmaterial och korrespondens med revisorer till den anställde efter ett editionsbeslut i tingsrätten.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Immaterialrätt, Compliance, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Play (72)

Skadestånd vid obefogad hävning

Det kan bli dyrt att häva utan grund. Vi tar upp två hovrättsfall och ger en gedigen genomgång av de regler som gäller vid hävning. Hur resonerar domstolarna kring rätten till skadestånd? Vilka oli...

Advokat – utbildningsintyg

Ny HD-dom om hävningsmeddelande

Hur tydlig måste en hävningsförklaring vara? På vems risk sänds hävningsmeddelanden? Frågorna besvaras i en ny dom från högsta domstolen. Christina Ramberg redovisar tre rättsregler som avgörandet ...

De försvunna korna

Ny dom från Högsta domstolen "De försvunna korna". I den tar Högsta domstolen upp förutsättningar för att häva ett avtal och grunderna för skadestånd. Jon Kihlman berör också ett ämne som Högsta do...

Advokat – utbildningsintyg

Ny HD-dom om advokaters skadeståndsansvar

När riskerar en advokat skadeståndsskyldighet mot sin klient? Christina Ramberg belyser detta med anledning av två nya HD-prejudikat med hjälp av en pedagogisk tankemodell. Avsnittet behandlar både...

Advokat – utbildningsintyg

De nya leveransvillkoren i Incoterms 2020

I mitten av september lanserade Internationella handelskammaren (ICC) Incoterms 2020, som börjar gälla vid årsskiftet. Leveransvillkoren fördelar ansvaret för kostnader och risker under transporten...

Advokat – utbildningsintyg

Obehörig vinst

Christer Danielsson tar upp frågan om obehörig vinst med anledning av ett rättsfall från Högsta domstolen i år. Finns det nu en ny rättsregel om obehörig vinst i Sverige? Vi får en gedigen genomgån...

Advokat – utbildningsintyg

Riskerna med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar

Erik Nerep tar upp den speciella frågan om byggmästarbildade bostadsrättsföreningar och går igenom skillnaderna mellan aktiebolagslagen och den relativt nya lagen om ekonomiska föreningar. Han diskuterar utifrån en ny HD-dom där ett byggbolag och bostadsrättsföreningens styrelse bestod av samma personer.

Vigilansprincipen

Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område. Avsnittet fokuserar på hur du som praktiserande jurist ska förebygga risker i avtal.

Hävningsförbehålls sakrättsliga verkan

I ett nytt rättsfall tar Högsta domstolen upp äganderättsförbehåll, en av den svenska sakrättens eviga frågor. När står sig ett sådant förbehåll gentemot köparens olika fordringsägare? Jon Kihlman reder ut vad som gäller.

Skadestånd vid offentlig upphandling

En ny dom från Högsta domstolen klargör leverantörens möjlighet till skadestånd vid offentlig upphandling. Kihlman analyserar domen och besvarar frågor som om ersättning kan erhållas för anbudskost...

Ersättnings-begränsningsskyldighet

HD sträcker ut begränsningskyldigheten till andra ersättningar än skadestånd. Detta motiveras med att begränsningsskyldigheten är en allmän kontraktsrättslig princip som ytterst är grundad på allmä...

När upphör medansvaret för styrelseledamot?

Christer Danielsson går igenom två mycket intressanta rättsfall som handlar om när en styrelseledamot kan bli personligen medansvarig för bolagets förpliktelser. Båda fallen handlar om när medansva...

Advokat – utbildningsintyg

Talanglösa advokaters ansvar

Frågan om konsultansvar har fått förnyad aktualitet på grund av en färsk dom från HD om advokaters skadeståndsansvar. Ramberg ställer frågan hur dålig får en advokat vara med anledning av HD:s "öve...

Avtal och passivitet

I det här avsnittet går Christina Ramberg igenom ett nytt avgörande från HD, som klargör hur avtal kan förändras genom passivitet. Det finns två helt olika typer av avtalsförändringar, dels sådana ...

Elektroniska löpande skuldebrev

I det här avsnittet går Jon Kihlman igenom en färsk dom från HD om elektroniska löpande skuldebrev. Enligt HD:s beslut kan ett löpande skuldebrev inte bara vara undertecknat med en digital signatur...

Olika aspekter på nyemission av aktier

I detta avsnitt av expertnyheterna i affärsjuridik går Erik Nerep igenom olika aspekter på nyemission av aktier. Nerep tar upp underkursförbudet, formella krav och huruvida dessa är obligatoriska e...

Expertkommentarer (242)

Något om verkan av återvinning

Vad är verkan av att en rättshandling återvinns enligt 4 kap. konkurslagen? Konkursförvaltaren behöver veta svaret på den frågan innan en återvinningsprocess inleds, men svaret kan ibland vara svårt att finna i rättskällorna. Renman diskuterar med hjälp av praktiska exempel.

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.

Seminarier (17)