Familjerätt

Rättsområden

Urval av experter

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik
Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå
Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB
Arne   Larsson
Jurist och sakkunnig, Familjens Jurist

Nyheter (6823)

Kvinna har bäst behov av hästgård

Efter att paret separerat lottlades den gemensamma gården på kvinnan, varpå mannen klandrade bodelningen. Tingsrätten anser att kvinnan h...

Instans
Örebro tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Kvinna har bäst behov av hästgård

Efter att paret separerat lottlades den gemensamma gården på kvinnan, varpå mannen klandrade bodelningen. Tingsrätten anser att kvinnan h...

Instans
Örebro tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Jämkning nekas av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord till förmån för en kvinna gällande en bostadsrätt som mannen hävdar att han gick med på under sviktande hälsa och ok...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt

Play (69)

Värdering av egendom

Hur gör du med värderingen av egendom? Äktenskapsbalken saknar en uttrycklig bestämmelse om värdering och enligt doktrin och praxis ska t...

Advokat – utbildningsintyg

Bodelningsförrättarens roll

En genomgång av den praktiska och legala sidan av förrättaruppdraget. Marie Wessel redogör pedagogiskt för funktion och uppdrag, processe...

Advokat – utbildningsintyg

Efterarv i praktiken

Praktiska frågeställningar om efterarv och fri förfoganderätt. Vad bör vi tänka på när vi skriver testamente? Hur ska vi räkna andelstale...

Rätten till arv

Vi går igenom rätten till arv och förverkande av arv och testamente. Fredric Renström ger praktiska tips och vad man bör tänka på vid des...

Advokat – utbildningsintyg

Testamentstolkning

Att utröna testators vilja efter hens död kan vara komplicerat. Hur fastställer man testators faktiska vilja eller hypotetiska vilja? Mar...

Praktiska tips vid bodelning

Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Fredric Rens...

Advokat – utbildningsintyg

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakterna blir till antalet allt fler men det saknas fortfarande praxis på området. Fredric Renström går igenom lagstiftningen...

Advokat – utbildningsintyg

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt är ett växande och spännande område där vi allt oftare flyttar över nationsgränser. Renström går igenom det gru...

Expertkommentarer (131)

Seminarier (5)