Familjerätt

Rättsområden

Urval av experter

Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB
Lotta Dahlstrand
Affärs- och kompetensutvecklingschef, jur dr, Familjens Jurist
Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt
Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå

Nyheter (6287)

HD jämkar skevt fördelat bodelningsavtal

Högsta domstolen jämkar ett bodelningsavtal mellan två ex-makar där kvinnan fått påtagliga ekonomiska fördelar. Enligt domstolen är jämkningsbestämmelserna i avtalslagen inte direkt tillämpliga, men ett bodelningsavtal kan ändå prövas enligt grunderna för bestämmelserna, dock med hänsyn till de särdrag som familjerättsliga avtal har.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övriga rättsområden, Familjerätt

Omvandlad hyresrätt var inte samboegendom

En ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt betraktas inte som ett nytt förvärv för gemensam användning. Det anser tingsrätten efte...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Omvandlad hyresrätt var inte samboegendom

En ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt betraktas inte som ett nytt förvärv för gemensam användning. Det anser tingsrätten efte...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Avliden 83-åring gav nya hustrun hundratals miljoner i gåva – bröstarvingarna får en del av kakan

En förmögen 83-årig man hade gift om sig med en 36-årig kvinna i april 2012. Vid mannens frånfället 2013 hade hon fått sammanlagt 120 miljoner genom testamentsliknande gåvor, vilket innebar att bröstarvingarnas laglott inskränkts. Hovrätten anser att gåvorna – vid beräkningen laglotterna – ska läggas till mannens kvarlåtenskap enligt huvudregeln och tillerkänner dem därför ett väsentligt högre belopp än tingsrätten.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet

En överlåtelse av fastighet på Gotland som en man gjorde före sin död ska likställas med testamente och därmed omfattas av det förstärkta laglottsskyddet. Det överlåtelseförbud som sattes upp gäller inte eftersom det saknades sanktioner mot det. Fastigheten ska inte ingå i efterarvet efter den först avlidna hustrun.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Familjerätt

Umgänge stoppas efter socialtjänstens avhopp

Efter tingsrättens dom om umgänge mellan en sexårig dotter och hennes pappa avbröts föräldrarnas och socialtjänstens samarbete. Därmed st...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Familjerätt

Telefoninspelning förtar inte vittnesintyg av testamente

Sex arvingar hävdar att testamentet inte skulle förklaras ogiltigt då det inte undertecknats i närvaro av testamentsvittnena. Hovrätten är dock överens med tingsrätten om att arvingarna inte förmått göra det sannolikt att det vid testamentets tillkomst gått till på något annat sätt än som följer av det vittnesintyg som upprättades.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Play (59)

Efterarv i praktiken

Praktiska frågeställningar om efterarv och fri förfoganderätt. Vad bör vi tänka på när vi skriver testamente? Hur ska vi räkna andelstalen? Vidare går vi igenom olika svårigheter i tillämpningen av...

Rätten till arv

Vi går igenom rätten till arv och förverkande av arv och testamente. Fredric Renström ger praktiska tips och vad man bör tänka på vid dessa frågeställningar.

Advokat – utbildningsintyg

Testamentstolkning

Att utröna testators vilja efter hens död kan vara komplicerat. Hur fastställer man testators faktiska vilja eller hypotetiska vilja? Marie Wessel går igenom tolkningsreglerna i ärvdabalken komplet...

Praktiska tips vid bodelning

Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Fredric Renström delar med sig av sin mångåriga erfarenhet och ger tips ...

Advokat – utbildningsintyg

Summering av familjerättsåret 2019

De viktigaste familjerättsliga förändringarna från 2019 går Marie Wessel och Fredric Renström igenom i årets sista avsnitt. De tittar på förmögenhetsförhållande och fordringar mellan makar och samb...

Behörighet att företräda dödsbon

Avsnittet tar upp förvaltningsfrågorna och vem som har talerätt för ett dödsbo – viktiga frågor som är mer komplicerade än man kan tro. Marie Wessel behandlar situationen för dödsbodelägare och ful...

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakterna blir till antalet allt fler men det saknas fortfarande praxis på området. Fredric Renström går igenom lagstiftningen och vad som är viktigt att tänka på vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Advokat – utbildningsintyg

Redovisningsskyldigheten i äktenskapsbalken

Redovisningsskyldigheten är en svår fråga och viktig för dig som rådgivare. Vad innebär redovisningsskyldigheten om man byter, säljer eller förbättrar egendom? Vad bör man tänka på om en make är ägare av ett företag? Fredric Renström går igenom bestämmelserna och för intressanta resonemang för dig som rådgivare.

Advokat – utbildningsintyg

Ny HD-dom om fordringsrätt mellan sambor

Fredric Renström analyserar det ändrade rättsläget i ljuset av en högintressant HD-dom om fordringsrätt mellan sambor. Avgörandet innebär att det införts en lättnad beträffande bevisbördan för den ...

Advokat – utbildningsintyg

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt är ett växande och spännande område där vi allt oftare flyttar över nationsgränser. Renström går igenom det grundläggande regelverket – och reflekterar även över det faktu...

Rådgivarrollen

I detta avsnitt behandlar Fredric Renström lämpligheten i att ge gemensam rådgivning. Renström är av uppfattningen att det är mycket svårt och förklarar varför. Han tar upp olika frågeställningar s...

Förvaltning av dödsbon

I det här avsnittet går Marie Wessel igenom regelverket runt dödsboförvaltning. Wessel tar även upp praktiska frågeställningar som kan uppstå. Vi får ta del av tankar och tips i det praktiska handh...

Incitamentsprogram och bodelning

I det här avsnittet går Marie Wessel igenom en intressant, komplex och i många stycken oreglerad fråga, nämligen incitamentsprogram och bodelning. Detta gör det svårt för praktiserande jurister att...

Expertkommentarer (121)

Framtidsfullmakter

Trots att framtidsfullmakterna till antalet ökar saknas det praxis på området. Elander Knip reder ut lagstiftningen och vad man bör tänka på såväl vid rådgivning kring som vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Skuldförhållanden mellan sambor

När uppkommer ett skuldförhållande mellan sambor om man exempelvis investerat i den andres egendom – och vad krävs för att få kompensation med anledning av obehörig vinst? Singer och Brattström analyserar hur ersättningskraven gällande sådant som inte är samboegendom ska bedömas utifrån ny praxis från Högsta domstolen.

NetClean-rapporten – ett måste för alla som arbetar med barn

Kunskapen om barnpornografibrott och hur sexualbrott mot barn utövas är viktig för alla som arbetar med barn och unga i rättsapparaten. Anna Ekvall har valt ut områden som är kritiska att känna till – bland annat får du insikter om den vanligaste och mest ökande typen av sexuellt övergreppsmaterial och den omdiskuterade tekniken deepfakes

Seminarier (2)