Familjerätt

Rättsområden

Urval av experter

Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB
Arne   Larsson
Jurist och sakkunnig, Familjens Jurist
Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik
Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå

Nyheter (6433)

Organdonation

Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen ...

Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Play (62)

Efterarv i praktiken

Praktiska frågeställningar om efterarv och fri förfoganderätt. Vad bör vi tänka på när vi skriver testamente? Hur ska vi räkna andelstale...

Rätten till arv

Vi går igenom rätten till arv och förverkande av arv och testamente. Fredric Renström ger praktiska tips och vad man bör tänka på vid des...

Advokat – utbildningsintyg

Testamentstolkning

Att utröna testators vilja efter hens död kan vara komplicerat. Hur fastställer man testators faktiska vilja eller hypotetiska vilja? Mar...

Praktiska tips vid bodelning

Bodelning är inte helt okomplicerat och kräver goda kunskaper i såväl det praktiska förfarandet som i den materiella rätten. Fredric Rens...

Advokat – utbildningsintyg

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakterna blir till antalet allt fler men det saknas fortfarande praxis på området. Fredric Renström går igenom lagstiftningen...

Advokat – utbildningsintyg

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt är ett växande och spännande område där vi allt oftare flyttar över nationsgränser. Renström går igenom det gru...

Rådgivarrollen

I detta avsnitt behandlar Fredric Renström lämpligheten i att ge gemensam rådgivning. Renström är av uppfattningen att det är mycket svår...

Förvaltning av dödsbon

I det här avsnittet går Marie Wessel igenom regelverket runt dödsboförvaltning. Wessel tar även upp praktiska frågeställningar som kan up...

Expertkommentarer (125)

Seminarier (2)