Adoption och föräldraskap

Nyheter (345)

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Ett Stockholmspar skaffade barn genom en surrogatmamma i USA och fastslogs av amerikansk domstol vara barnets mor och far. Men svensk dom...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt