Adoption och föräldraskap

Nyheter (357)

HD ger barn från surrogatupplägg svensk mamma – trots att lagstöd saknas

Den svenska kvinnan får bli mamma till pojken, trots att han kommit till genom ett otillåtet surrogatupplägg. Den amerikanska dom som gör kvinnan till pojkens mamma ska nämligen erkännas i Sverige, med hänsyn till barnets bästa och till pojkens rätt till respekt för privat- och familjeliv.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt, Internationell rätt, Familjerätt, Europeisk rätt

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Ett Stockholmspar skaffade barn genom en surrogatmamma i USA och fastslogs av amerikansk domstol vara barnets mor och far. Men svensk domstol vägrar godkänna kvinnan som mamma. Hon rekommenderas i stället att adoptera barnet.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt