Migrationsrätt

Rättsområden

Urval av experter

Amanda Johansson Köves
Doktorand vid Stockholms universitet
Madelaine Seidlitz
Jurist vid Amnesty International
Viktoria Nyström
Advokat och grundare vid AE Nyströms Advokatbyrå

Nyheter (9638)

Expertkommentarer (124)

Moment 22 i asylprocessen

Ett giltigt pass är ofta ett krav för uppehållstillstånd, men långa handläggningstider bidrar till att inlämnat pass löper ut under asylprocessen. Ett inlämnat pass kan inte krävas tillbaka för att förnyas, och samtidigt riskerar asylsökande som inte lämnar in sitt pass att få avslag – ett migrationsrättsligt moment 22 med anledning av arkivlagens regler.

Asylsökande och tortyr

Vilka krav ställs på tortyrskadeutredningar och vad innebär en framtida risk att utsattas för tortyr? Madelaine Seidlitz analyserar ett viktigt avgörande från Europadomstolen, i ljuset av den kritik som finns mot svenska myndigheters bedömning av asylsökandes berättelser om tortyr.