Migrationsrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom migrationsrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Amanda Johansson Köves
Doktorand vid Stockholms universitet
Madelaine Seidlitz
Jurist vid Amnesty International
Viktoria Nyström
Advokat och grundare vid AE Nyströms Advokatbyrå

Nyheter (10319)

Njursjukdom ger uppehållstillstånd

Med hänsyn till att ett barn föddes i Sverige med en mycket allvarlig och livshotande sjukdom och som inte kan få nödvändig vård i hemlan...

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsrätt

Expertkommentarer (124)