Viktoria Nyström

Viktoria Nyström

Advokat och grundare vid AE Nyströms Advokatbyrå

Advokat och grundare vid AE Nyströms Advokatbyrå, särskilt specialiserad på migrationsrätt och mänskliga rättigheter.

Expertkommentarer

Moment 22 i asylprocessen

Ett giltigt pass är ofta ett krav för uppehållstillstånd, men långa handläggningstider bidrar till att inlämnat pass löper ut under asylprocessen. Ett inlämnat pass kan inte krävas tillbaka för att förnyas, och samtidigt riskerar asylsökande som inte lämnar in sitt pass att få avslag – ett migrationsrättsligt moment 22 med anledning av arkivlagens regler.