Rättsfallet inifrån

I Rättsfallet inifrån kan du varje vecka höra advokater berätta om utvalda rättsfall med sina egna kommentarer. Du får en inblick i fallen som Blendow Lexnova skriver om och de frågor som domen inte svarar på klargörs, som till exempel: Varför vann hen målet? Vad är den viktigaste slutsatsen av domen? Vad betyder domen för framtida fall?

Han driver tre mål samtidigt i HFD

Fredrik Berndt, skattejurist på Svalner Skatt, har tillsammans med sina kolleger lyckats med konststycket att under samma tid få upp tre ...