Intervju med ombudet om HD:s pandemi-dom

Högsta domstolen har nu slagit fast att de restauranger som drabbades av nedstängning under pandemin inte har rätt till försäkringsersättning. I Rättsfallet inifrån intervjuas ombudet för det vinnande försäkringsbolaget Gjensidige – advokat Stefan Bessman på Westerberg & Partners Advokatbyrå.

Intervju med ombudet om HD:s pandemi-dom

Läs mer om rättsfallet