Hur mycket tid lägger du på juridiska frågor?

I arbetslivet, oavsett bransch, är juridiken ständigt närvarande. Från fastighetsförvaltning till IT, från marknadsföring till tillverkning – lagar och förordningar är närvarande i nästan alla aspekter av vårt arbete. Hur mycket tid kunde vi spara genom att integrera smarta lösningar som en juridisk AI-assistent?

Hur mycket tid lägger du på juridiska frågor?

Att man hanterar juridik i princip dagligen är inget nytt för den som driver bolag. Oavsett om man anställer en egen jurist eller tar hjälp av en byrå drar kostnaderna iväg. Juridiska frågor är ofta som isberg: det mesta är dolt under ytan. För en icke-jurist kan även en "enkel" uppgift, som att granska ett kontrakt eller tolka ny juridisk praxis, kräva mycket research och arbete.

Vanliga juridiska problem du kan stöta på i arbetet

Kontrakt: Från förhandling till granskning och förnyelse. Kontraktsprocessen är tidskrävande och komplex.

Efterlevnad: Att hålla sig uppdaterad och implementera ständigt föränderliga lagar och regler kräver konstant uppmärksamhet.

Risker: Identifiering och hantering av juridiska risker är kritiskt för att undvika framtida problem.

Policy: Att skapa och uppdatera interna riktlinjer för att spegla olika lagkrav är en kontinuerlig process.

Var och en av dessa uppgifter kan ta betydande tid från dig – tid som kunde ha använts för att driva företaget framåt.

Tid till innovation

Med en AI-assistent som hanterar det juridiska grovjobbet kan du och ditt team fokusera på vad ni gör bäst: innovation, tillväxt och att leverera värde till era kunder. Istället för att navigera i juridikens komplexa värld kan ni investera er tid i att skapa, förbättra och expandera er verksamhet.

Lösningen: Lexnovas juridiska AI-tjänst Legal Assistant

Att spendera mindre tid på juridiska frågor och mer tid på din kärnverksamhet är inte bara önskvärt – det är möjligt. Med hjälp av en juridisk AI-assistent kan du omvandla "förlorade" timmar till produktiv tid. Det är dags att omvärdera hur vi hanterar juridik i arbetslivet och välkomna de lösningar som teknologin erbjuder. Din tid är för värdefull för att slösas bort.

Boka demo av Legal Assistant