Försvarsadvokaten om revanschen efter HD:s kritik mot läkarförhör

Åklagaren berättade aldrig för den misstänkte och hennes försvarsadvokat att den läkare som hördes i målet satt häktad för grovt narkotikabrott. Nu när Högsta domstolen bestämt att målet måste tas om på grund av obalansen i processen berättar försvararen Sylvia Strid på Advokatgruppen i Malmö i Rättsfallet inifrån om förvåningen och besvikelsen över åklagaren och glädjen över revanschen.

Försvarsadvokaten om revanschen efter HD:s kritik mot läkarförhör

Läs mer om rättsfallet