Ombudet om rekordersättningen för arbetstagarens uppfinning

Arbetstagaren gick lottlös från Patent- och marknadsdomstolen, men får i Patent- och marknadsöverdomstolen drygt 4,3 miljoner kronor samt en procent av framtida intäkter för produkter som använder det system för patientpositionering som han uppfunnit. I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar arbetstagarens ombud, Magnus Tonell på Next Advokater, om målet.

Ombudet om rekordersättningen för arbetstagarens uppfinning

Läs mer om rättsfallet