Justitieråden som bytte jobb med varandra

I början av året bytte justitieråden Petter Asp och Thomas Bull på Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen jobb med varandra för en tid. Hur känns det att döma i frågor som man inte är van vid? Borde rekryteringen till de högsta instanserna göras om? Vilka mål har varit mest spännande?

Justitieråden som bytte jobb med varandra

Lyssna på ett öppenhjärtigt samtal med Petter Asp och Thomas Bull i ett specialavsnitt av Rättsfallet inifrån.