Blogg

Årets domar 2022

Domstolsåret 2022 bjöd på en mängd intressanta avgöranden. Blendow Lexnova har rapporterat om cirka 4 500 domar och beslut inom alla rätt...

Processfrågor i överprövningsmål

Överprövningsmålen inom offentlig upphandling rör i huvudsak ekonomiska förhållanden i kommersiella relationer, men handläggs av förvaltn...

Hur fungerar unga män?

Hur mycket tid ägnar unga män egentligen åt att tänka på sex – och när avstår de en möjlighet till samlag? Det är frågor som Sveriges do...

Nya LAS-regler ska tillämpas 1 oktober

Är du förberedd inför att de nya reglerna i LAS ska tillämpas? I juni 2022 trädde de nya reglerna i kraft och från och med den 1 oktober ...